CĂN HỘ DỊCH VỤ TÂN SƠN NHẤT

- Chủ đầu tư: Tổng công ty Đầu tư Long Biên
- Vị trí: Tp. Hồ Chí Minh
- Quy mô: 157,291.3 ha
- Tổng diện tích sàn: 332,538 m2   
- Số tầng: 10 tầng - 8 khối
- Dịch vụ:

Thiết kế quy hoạch 1/500
Thiết kế cơ sở

- Năm thiết kế: 2010