BIỆT THỰ ÁNH VÂN

- Chủ đầu tư: Công ty Việt Nam
- Vị trí: Tỉnh Quảng Ngãi
- Quy mô: 8,477 m2
- Tổng diện tích sàn: 24,774 m2
- Dịch vụ:

Thiết kế ý tưởng
Thiết kế cảnh quan
Thiết kế cơ sở
Thiết kế thi công
Tổng dự toán

- Năm thiết kế: 2019