FIATO CITY

- Vị trí: Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
- Quy mô: 10,528 m2
- Tổng diện tích sàn: 68,773.34 m2
- Số tầng: 18
- Dịch vụ:

Điều chỉnh Thiết kế ý tưởng 
Thiết kế cơ sở
Thiết kế thi công
Tổng dự toán    
Tư vấn về pháp lý xây dựng công trình

- Năm thiết kế: 2020

- Tình hình dự án: đã có giấy phép xây dựng, đang thi công.