SÂN GOLF LONG BIÊN

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên
- Vị trí: Tp. Hà Nội
- Quy mô: 106.71 ha
- Dịch vụ: Quy hoạch đô thị 1/500
- Năm thiết kế: 2014 - 2016