KHU NHÀ Ở PHÚC LỢI

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần HimLam
- Vị trí: Tp. Hà Nội
- Quy mô    15.2349 ha
- Tổng diện tích sàn: 502,829.3 m2
- Số tầng: 22
- Dịch vụ:

Quy hoạch đô thị 1/500
Thiết kế cơ sở 
Thiết kế thi công
Lập tổng dự toán

- Năm thiết kế: 2013-2016