MACCA DA LAT

- Vị trí: Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

- Quy mô: 3,800 m2

- Tổng diện tích sàn: 4,682.6 m2

- Số tầng: 3

- Dịch vụ:

           Thiết kế ý tưởng

- Năm thiết kế: 2022