KHU NHÀ Ở THƯỜNG TÍN

- Vị trí: huyện Thường Tín, Hà Nội, Việt Nam

- Diện tích đất: 8,648.4 m2

- Tổng diện tích sàn: 34,019.82 m2

- Số căn: 98

- Số tầng: 5

- Dịch vụ:

          Thiết kế ý tưởng

          Thiết kế cơ sở

          Thiết kế bản vẽ thi công

          Tổng dự toán

- Năm thiết kế: 2023

- Đang thi công