VŨNG TÀU PARADISE

- Vị trí: Việt Nam

- Quy mô: 216,84 ha

- Dịch vụ:

          Thiết kế ý tưởng quy hoạch 1/500

- Năm thiết kế: 2020