KHU DU LỊCH SINH THÁI ĐỒI CƯ H’LÂM

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu Tư Du Lịch Đặng Lê
- Vị trí: Tỉnh Daklak
- Quy mô: 517,000 m2 
- Dịch vụ: Quy hoạch đô thị 1/500
- Năm thiết kế: 2015