CAO ỐC CĂN HỘ QUANG PHÚC

- Vị trí: Bình Dương, Việt Nam

- Tổng diện tích sàn: 206,423 m2

- Cấp công trình : I

- Số tầng: 2 Hầm, 20 tầng nổi

- Số đơn nguyên: 4

- Dịch vụ:

          Thiết kế ý tưởng (Kiến trúc)

          Thiết kế cơ sở (Kiến trúc)

          Thiết kế kỹ thuật (Kiến trúc)

          Thiết kế bản vẽ thi công (Kiến trúc)

- Năm thiết kế: 2022