KHU NGHỈ DƯỠNG LE MERIDIEN

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng
- Vị trí: Tp.Đà Nẵng
- Quy mô: 12 ha
- Dịch vụ:

Thiết kế ý tưởng

- Năm thiết kế: 2012