AKARI CITY

- Vị trí: Quận Bình Tân, TP HCM

- Quy mô: 7,384.81 m2

- Cấp công trình : I

- Tổng diện tích sàn: 215.260,80 m2

- Số tầng: 1 Hầm, 30 tầng nổi

- Số đơn nguyên: 4

- Dịch vụ:

          Tối ưu thiết kế ý tưởng (hình ảnh phối cảnh từ Khách hàng cung cấp)

          Thiết kế cơ sở (Kiến trúc)

          Thiết kế kỹ thuật (Kiến trúc)

          Thiết kế bản vẽ thi công (Kiến trúc)

- Năm thiết kế: 2021

- Đang thi công