KHU NHÀ Ở GHỀNH RÁNG

- Vị trí: Quy Nhơn, Bình Định, Việt Nam

- Tổng diện tích sàn: 64,478 m2

- Số căn: 170

- Dịch vụ:

          Thiết kế ý tưởng

          Thiết kế cơ sở

          Thiết kế bản vẽ thi công

          Tổng dự toán

- Năm thiết kế: 2022 – 2023

- Đã hoàn thành đưa vào sử dụng