TOKYU BÌNH DƯƠNG GARDEN CITY ZONE DFG

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Becamex Tokyu
- Vị trí: Tỉnh Bình Dương
- Quy mô: 41 ha
- Dịch vụ:

Quy hoạch đô thị 1/500
Tư vấn pháp lý & địa phương

- Năm thiết kế: 2012 - 2013